Akkoord regering over nieuwe kansspelen wet

donderdag, 21 juni 2018

De tweede kamer heeft in 2016 en 2017 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gedaan wat betreft Kansspelen op Afstand. Het gaat hier om kamerstukken 33996 en 34471 om het spelen van casino spellen te moderniseren. Hoewel deze kamerstukken zijn besproken in de Eerste Kamer, zijn ze niet tot een besluit gekomen. Op 19 juni 2018 heeft de regering opnieuw een overeenkomst gesloten. Het gaat hier om het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” waarin afspraken worden gemaakt om het kansspelbeleid te versterken.

In het voorgestelde regeerakkoord worden drie belangrijke punten besproken:

  • De persoon die een vergunning wilt ontvangen zal gevestigd moeten zijn in Nederland;
  • Meer aandacht voor probleemgokkers om gokverslavingen terug te dringen;
  • Het niet aantasten van de afdracht aan goede doelen en sport;

Vertegenwoordiging moet in Nederland zitten

Op welke wijze dan ook moeten vestigingen die een vergunning willen ontvangen in Nederland zitten. Het kabinet vindt het belangrijk dat vergunninghouders zich aan de wet- en regelgeving houden zodat gokverslavingen meer effectief bestreden kunnen worden. Een recente jurisprudentie heeft uitgewezen dat kansspelaanbieders zonder vestiging binnen de EU alleen een vergunning kunnen ontvangen met een nevenvestiging in Nederland zelf. Tevens zal er een aanspreekpunt aanwezig moeten zijn voor zaken zoals verslavingspreventie en meer.

Vestiging

Een vergunninghouder moet met zijn hoofdkantoor of bestuur binnen Nederland of andere EU lidstaten gevestigd zijn. Hierdoor kunnen ze beter toezicht houden en een uitstekend beschermingsniveau voor consumenten creëren. Een samenwerking met Europese toezichthouders zal dit bevorderen. Ook zullen de vergunninghouders hierdoor betrouwbaarder overkomen voor toekomstige zaken doordat zij zich aan strikte eisen moeten houden volgens de Europese regelgeving.

De KSA (Kansspelautoriteit) kan uitzonderingen maken bij het verlenen van vergunningen aan houders die in andere landen gevestigd zitten. Dit komt niet zonder voorwaarden. Er wordt geëist dat het land een overeenkomstige regelgeving heeft met de Nederlandse kansspelwetgeving, met als belang consumenten te beschermen. Zoals eerder aangegeven – moet er wel een nevenvestiging in Nederland ingeschreven staan in het Handelsregister.

Vertegenwoordiger

Het verslavingspreventiebeleid acht het kabinet van groot belang. Om dit effectief uit te kunnen voeren wordt er geëist dat de vergunninghouders ook een vertegenwoordiger in Nederland hebben. Zo kan er gemakkelijker samengewerkt worden met de kansspelsector en verslavingszorg. Spelbibliotheken zullen spelers confronteren met risico’s zoals het verslaafd raken aan gokken. De consument moet beschermd worden tegen een kansspelverslaving.

Door een vertegenwoordiger in Nederland te hebben, kan deze een steentje bijdragen aan de uitvoering, ontwikkeling en het voorkomen van gokverslavingen. Samenwerkingen met Nederlands sprekende deskundigen op het gebied van verslavingszorg kan dit bevorderen. Voor relevante zaken zal de vertegenwoordiger het aanspreekpunt zijn. De besluiten die genomen moeten worden namens vergunninghouders zal ook door de vertegenwoordiger worden genomen.

Het terugdringen van kansspelverslaving

Niet alleen een vertegenwoordiger zal bijdragen aan het terugdringen van een kansspelverslaving. Het gaat nog veel verder! Er worden maatregelen genomen om games en kansspelen van elkaar te scheiden en nieuw gelanceerde producten worden zorgvuldig geanalyseerd. Deze zijn tot stand gekomen op basis van voorheen uitgevoerde wetten en regelgevingen vanuit het binnen- en buitenland. Kortom, een compleet pakket wordt aangeboden voor kansspelen op afstand, die ervoor moeten zorgen dat kansspelverslavingen teruggedrongen worden.

Minister Sander Dekker

Minister Sander Dekker

Meer inzicht en hulp voor consumenten

Vergunninghouders moeten de consumenten meer inzicht geven in zijn / haar speelgedrag. Dit kan door middel van pop-ups of bij het invullen van een profiel. Wanneer er afwijkend speelgedrag wordt getoond door een speler, zal er een passende interventie worden uitgevoerd. Dit omvat persoonlijke gesprekken waarbij spelers doorverwezen worden naar hulp of het aanbieden van zelftesten.

(CRUKS) Centraal Register Uitsluiting Kansspelen zal ook geïntroduceerd worden waarbij spelers met extreem gokgedrag vrijwillig of onvrijwillig worden aangemeld. Wanneer men geregistreerd staat in CRUKS, zullen zij buitengesloten worden voor kansspelen die meer risico’s met zich meebrengen. Preventiecursussen moeten spelers met een gokverslaving relevante kennis en vaardigheden op laten doen. Komt een vergunninghouder zijn afspraken niet na, dan kan de kansspelautoriteit boetes opleggen, ze schorsen voor langdurige tijd of zelfs vergunningen intrekken.

0,25% afdragen voor verslavingspreventiebeleid

De vergunninghouders zullen 0,25% van de brutowinst af moeten dragen aan een fonds die onderzoeken naar preventie van kansspelverslaving kunnen bekostigen. Hieronder vallen ‘anonieme hulp’ en landelijke preventieloketten waar spelers terecht kunnen voor meer informatie of doorverwezen kunnen worden voor hulp. De KSA zal constant toezicht houden op probleemgokkers. Drie jaar na het invoeren van de kansspelwet- en regelgeving zal worden vastgesteld of de preventiemaatregelen aangepast moeten worden en / of er meer procenten moeten afgedragen worden voor meer onderzoek.

Ervaringsdeskundigen geven advies

Het kabinet vindt het ook belangrijk dat ervaringsdeskundigen advies kunnen geven op het gebied van kansspelen op afstand. Zij weten exact welke risico’s het gokken met zich meebrengt en kennen het spelaanbod als geen ander. Hierdoor kunnen vergunninghouders en ervaringsdeskundigen samen bekijken hoe zij de behandeling voor beschikbare interventies kunnen versterken. Het gaat hier niet alleen om deskundigen vanuit de verslavingszorg, maar ook om deskundigen op het gebied van deelname aan kansspelen.

Games en kansspelen worden gescheiden

Uit zorgvuldig onderzoek in opdracht van de kansspelautoriteit is gebleken dat games en kansspelen een risico vormen. Jongeren of kwetsbare groepen worden hierdoor aangespoord tot het deelnemen aan kansspelen op internet. Het kabinet vindt het van cruciaal belang dat dit harder wordt aangepakt. Hiervoor zullen zij games en het spelaanbod strikter gescheiden houden. Reclame en wervingsacties zullen beperkt worden om dit tegen te gaan.

Het analyseren van nieuwe producten

Een functionaris zal verantwoordelijk zijn voor het toepassen van een risicoanalyse. Het kabinet heeft besloten om nieuw gelanceerde producten goed geanalyseerd worden en onderworpen zijn aan diverse testen alvorens zij aangeboden mogen worden in een online casino. De functionaris dient onafhankelijk te zijn en affiniteit hebben op het gebied van verslavingspreventie. Dit zal voor een betere doorontwikkeling zorgen voor het verslavingspreventiebeleid.

Afdracht aan goede doelen en sport dient niet aangetast te worden

Goede doelen loterijen

Naast de kansspelen op afstand, kent Nederland ook een aantal loterijtradities. Deze zullen minder risico met zich meebrengen en dragen jaarlijks bij aan goede doelen. Dit ten goede van de Nederlandse samenleving. Vergunninghouders worden gevraagd om niet de concurrentie aan te gaan met Nederlandse loterijen. De afdracht van loterijen voor “goede doelen” zal van 50% verlaagd worden naar 40%. Zo wordt er meer ruimte gecreëerd om een loterijproduct aantrekkelijker te maken.

Met dit wetsvoorstel wilt de Tweede Kamer een veilig en verantwoord kansspelaanbod in Nederland versterken. Het regeerakkoord Kansspelen ligt nu bij de Eerste Kamer en het valt nog te bezien of zij erin mee gaan. Bij ontwikkelingen of wijzigingen in de kansspelwet- en regelgeving zullen wij je direct op de hoogte stellen.

Welkom op Gokgids.nl!

Wat is je leeftijd?

Als gokgids.nl vinden wij het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen betreffende verantwoord gokken. Geef daarom eerlijk aan hoe oud je bent.